Bắc Giang thu về gần 4.000 tỉ đồng từ vải thiều

Bắc Giang đã tiêu thụ được 144.168 tấn vải thiều, tổng doanh thu ước đạt 3.975,9 tỉ đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tính đến ngày 21.6, Bắc Giang đã tiêu thụ được 144.168 tấn vả...