Vật liệu cách âm- chọn loại nào tốt?

Bạn Đặng Sỹ Hùng, Quảng Xương, Thanh Hóa đặt câu hỏi nên dùng vật liệu gì để cách âm trong nhà cho tốt? Giới thiệu với bạn một số vật liệu cách âm thường dùng, bạn có thể tự lựa chọn: 1. Cao su non: ...