Vật liệu xây dựng truyền thống từ cây tre

Vật liệu tre là một loại vật liêu truyền thống đặc biệt tốt cho xây dựng tại Việt Nam vì tre là nguồn vật liệu phong phú và chỉ cần 5 năm là có thể sử dụng được. Theo định nghĩa vật liệu xây dựng (VL...