Bắc Ninh: Xây trường mầm non đổi 3,8 ha đất

(BĐT) – Liên danh Công ty CP Vạn Xuân – Công ty Xây lắp 1 (TNHH) vừa được lựa chọn là nhà đầu tư dự án BT tại Bắc Ninh do chính Liên danh lập đề xuất dự án. Đó là Dự án Đầu tư xây dựng Tr...