Bản vẽ xin phép xây dựng

Điều 3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới 1. Đối với công trình không theo tuyến: a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) Thông tư n...

Mẫu đơn xin phép xây dựng

Mẫu đơn xin phép xây dựng  Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của BXD Khách hàng lập hồ sơ xin phép xây dựng vui lòng download mẫu đơn xin cấp phép xây dựng phù ...

Hồ sơ xin phép xây dựng

Điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ Các loại công trình và nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ...