Thái Nguyên đứng thứ 2 khu vực về kết quả xây dựng nông thôn mới

 Hơn 3 năm qua, toàn tỉnh đã cứng hóa được trên 500km đường trục giao thông thôn xóm, giúp cho việc đi lại của người dân nông thôn thuận tiện hơn. Trong ảnh Thi công đường bê tông liên thôn qua khu vực Đập quặng đuôi của Mỏ sắt Trại Cau, thuộc xã Tân Lợi (Đồng Hỷ)
Hơn 3 năm qua, toàn tỉnh đã cứng hóa được trên 500km đường trục giao thông thôn xóm, giúp cho việc đi lại của người dân nông thôn thuận tiện hơn. Trong ảnh Thi công đường bê tông liên thôn qua khu vực Đập quặng đuôi của Mỏ sắt Trại Cau, thuộc xã Tân Lợi (Đồng Hỷ)

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở tỉnh ta sau hơn 3 năm triển khai đã đạt được kết quả khá toàn diện. Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng NTM đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh và xếp Thái Nguyên ở vị trí thứ 2 trong khu vực trung du và miền núi Bắc bộ về thành tích xây dựng NTM.

Tỉnh ta được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá là đã tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Chương trình xây dựng NTM; xác định rõ vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đưa Chương trình xây dựng NTM trở thành phong trào rộng khắp với khí thế triển khai sôi nổi. Tính đến hết tháng 4-2014, trong 143 xã xây dựng NTM của tỉnh đã có 1 xã đạt đủ 19 tiêu chí đề ra, 66 xã đạt trên 10 tiêu chí (trong đó có 18 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 48 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí).

 

So với các địa phương khác trong khu vực, Thái Nguyên có một số sáng tạo trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên cơ sở phù hợp với thực tế địa phương như: Ban hành thiết kế mẫu chung xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi; đơn giản hóa trình tự thủ tục tự nguyện hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn; có cơ chế cho vay xi măng, hỗ trợ từ ngân sách địa phương để lồng ghép các chương trình, dự án khác và huy động từ cộng đồng để đầu tư hạ tầng nông thôn; hàng năm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách 7 tỷ đồng cho các mô hình sản xuất tập trung, hiệu quả kinh tế lớn gắn với ứng dụng khoa học công nghệ cao ở nông thôn…