Thẩm định TKBVTC- DT xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu số 3 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang

Ngày 20/9/2016 Sở Xây dựng ra văn bản thông báo kết quả thẩm định TKBVTC- DT xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu số 3 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.

Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới với diện tích khoảng 19,49 ha bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, PCCC, hệ thống cấp điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, hệ thống hào kỹ thuật và dịch chuyển đường dây trung thế.
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, với công năng sử dụng, đảm bảo an toàn của công trình và công trình lân cận. Công trình được đầu tư sẽ góp phần cải tạo cảnh quan môi trường đô thị thành phố Bắc Giang, nâng cao đời sống cho người dân trong dự án. Kết nối hài hòa với các khu đô thị xung quanh và khu vực dân cư hiện trạng.