Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Xây dựng

Ngày 16/01/2018, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Xây dựng. Dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 của ngành Xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng đã quán triệt, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, đồng thời chủ động tổ chức, ban hành đầy đủ, kịp thời và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các kế hoạch, chương trình hành động của Ngành, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực.

Năm 2017, Bộ Xây dựng chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ngành; công tác quản lý đầu tư xây dựng có chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị và nông thôn ngày càng đi vào nề nếp; thị trường bất động sản cơ bản được kiểm soát và tiếp tục tăng trưởng, không có dấu hiệu bất thường; công nghiệp vật liệu xây dựng phát triển mạnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước về một số vật liệu xây dựng chủ yếu và mở rộng thị trường xuất khẩu; môi trường kinh doanh, cải cách hành chính được quan tâm đặc biệt, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Bộ Xây dựng cũng nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tăng trưởng sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu và cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc theo phương án đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm dần đầu mối theo hướng nâng cao năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được tăng cường thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng, trọng tâm là nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm bảo vệ môi trường, giải quyết kịp thời các vấn đề lớn của Ngành và các vấn đề bức thiết của xã hội. Bộ Xây dựng cũng phê duyệt Đề án nâng cao năng suất, chất lượng ngành sản xuất vật liệu xây dựng; ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quyết liệt thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và trả lời kiến nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội.

Kết quả năm 2017, Bộ Xây dựng đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển quan trọng của Ngành, như: Hoạt động xây dựng duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, với tốc độ 8,7% so với năm 2016, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung toàn quốc, đứng thứ ba trong số các ngành đóng góp điểm phần trăm vào mức tăng GDP cả nước; tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt khoảng 37,5% (tăng 0,9% so với năm 2016), đạt xấp xỉ chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đến nay cả nước có 813 đô thị, tăng 11 đô thị so với năm 2016; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 77% (tăng 2% so với năm 2016), quy hoạch chi tiết đạt khoảng 38% (tăng 3% so với năm 2016), quy hoạch nông thôn đạt 99,4%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 84,5%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 85,5% (tăng 0,5% so với năm 2016), trong khi đó, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 23%, giảm so với năm 2016; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 23,4m2 sàn/người, tăng 0,6m2 sàn/người so với năm 2016. Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ đạt 81 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2016, đạt 100% kế hoạch năm.

Năm 2017, Bộ Xây dựng thực hiện cắt giảm 49/90 thủ tục, đơn giản hoá 22 thủ tục hành chính; đề xuất bãi bỏ 5/17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ 41,3% và đơn giản hoá 47,3%, chỉ còn giữ nguyên 15% các điều kiện đầu tư, kinh doanh. Công tác thanh tra xây dựng được đẩy mạnh, góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương, do đó công trình sai phép giảm 5,1%, công trình không phép giảm 1,85% so với năm 2016.

Năm 2018 được coi là năm bản lề, có ý nghĩa lớn trong việc hoàn thành chương trình công tác toàn khóa của Ngành. Do đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trong đó có Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, bám sát chủ đề của năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” để cụ thể hóa các nhiệm vụ, đưa ra các giải pháp tập trung, phù hợp và hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện các Sở Xây dựng địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội chuyên ngành đã trình bày các báo cáo tham luận, nêu các kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm phát triển ngành Xây dựng trong năm mới 2018. Ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Cao Cường kiến nghị, Chính phủ và các Bộ, ngành đưa ra các giải pháp quyết liệt để triển khai thực hiện chương trình sử dụng tro xỉ thải làm vật liệu xây dựng. Vì chương trình này được thực hiện tốt sẽ giải quyết được mục tiêu kép cho xã hội, khi vừa tiết kiệm được tài nguyên đất, vừa giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trần Nam – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần có các cơ chế tín dụng tích cực, linh hoạt hơn cho thị trường bất động sản, có chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, tạo điều kiện cho ngành nghề khác phát triển theo, đồng thời thực hiện nghiêm túc Luật Kinh doanh bất động sản, nhất là quy định quỹ đất cho nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ.

Tham dự Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngành Xây dựng là ngành quan trọng của đất nước vì đất nước muốn đàng hoàng hơn, to đẹp hơn cần có khối óc và bàn tay của những người làm xây dựng.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả Bộ Xây dựng đạt được trong năm 2017, coi đây là một năm thắng lợi toàn diện của Ngành trên tất cả các lĩnh vực. Bộ Xây dựng là một trong những Bộ đi đầu trong việc rà soát, cắt giảm ngành nghề, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, tổ chức phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, giúp giảm 75% số lượng hồ sơ chuyển về Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đã đưa ta kế hoạch cụ thể với 84 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ. Theo Thủ tướng, đây là việc làm cụ thể hóa nhiệm vụ của Bộ theo Chỉ đạo của Thủ tướng, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu lên một số tồn tại của ngành Xây dựng trong năm qua, đó là: Xây dựng thể chế, chính sách còn chậm, chất lượng một số đồ án quy hoạch còn thấp, chưa phù hợp thực tiễn, có một số đồ án đã phải điều chỉnh ngay sau khi phê duyệt; chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung chưa được quan tâm đúng mức ở một số địa phương, xử lý chất thải rắn tại cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đạt tỷ lệ chưa cao, công tác cổ phần hóa, thoái vốn ở một số doanh nghiệp vẫn còn bất cập.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngành Xây dựng tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Hoàn thiện thể chế, công cụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, nhanh chóng hoàn thiện, trình Chính phủ Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo tăng trưởng Ngành đạt 9,2%; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng lao động, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trong thời đại cách mạng 4.0; chú trọng áp dụng công nghệ mới trong phát triển vật liệu xây dựng mới, vật liệu thay thế; thực hiện các giải pháp xử lý tro xỉ các nhà máy nhiệt điện.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng theo hướng tăng cường công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, nhất là các đô thị lớn, đô thị ven biển.

Thủ tướng chỉ đạo ngành Xây dựng chú trọng đổi mới công tác lý luận, phương pháp luận về xây dựng và phát triển đô thị; kiểm soát tốt hơn nữa tiến trình đô thị hóa; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và bảo đảm thực hiện quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật, không phá vỡ quy hoạch xây dựng; sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng trụ sở các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự đô thị, giao thông đô thị, xây dựng đô thị thông minh, quan tâm thiết kế đô thị; bảo đảm chất lượng công trình, đẩy mạnh thanh tra, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm trật tự xây dựng; quan tâm điều tiết thị trường bất động sản, không để xảy ra tình trạng bong bóng thị trường bất động sản; sớm hoàn thiện đề án “Đánh giá tình hình thị trường, dự báo xu hướng trung hạn, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh”.

Tiếp thu những ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, Bộ Xây dựng sẽ nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ngành nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân, theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Sinh, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Phạm Văn Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính Trần Thị Lựu và trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho một số cá nhân.