193310_bac-ninh kientrucvui

Thủ tướng nhất trí với đề xuất xây dựng Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương
Pin It