090517_thai-nguyen-cho-moi1_21112016105814 kientrucvui

TTXVN: Sắp thông đường Thái Nguyên – Chợ Mới, cơ hội cho Bắc Kạn và Thái Nguyên phát triển
Pin It