20180530_094002 kientrucvui

Từ Sơn (Bắc Ninh): Nhiều sai phạm tại dự án hơn 33 tỷ đồng
Pin It