Vĩnh Phúc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đường tránh Xuân Hòa

(BĐT) – Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vừa cho biết, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường tránh Xuân Hòa giai đoạn 1 (từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành đi huyện Bình Xuyên đến điểm giao với ĐT.301) đã được phê duyệt với tổng dự toán hơn 99 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án có 12 gói thầu và việc lựa chọn nhà thầu sẽ hoàn tất trong quý II/2018. Trong đó, 8 gói thầu được chỉ định thầu rút gọn, 4 gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước gồm: Gói thầu Xây lắp đường giao thông (92,6 tỷ đồng); Di chuyển đường ống nước phục vụ giải phóng mặt bằng (1,1 tỷ đồng); Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (1,2 tỷ đồng); Tư vấn giám sát thi công xây dựng (1,7 tỷ đồng).

Bích Thảo