Vĩnh Phúc thu hút thêm 12 dự án FDI

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác xúc tiến đầu tư, nhất là thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào cuối năm 2016, Vĩnh Phúc đang là điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc đã tổ chức 2 đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. Cùng với việc duy trì tốt mối quan hệ hợp tác đã có, Vĩnh Phúc tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư như Tập đoàn Asseco (châu Âu), Công ty CP Komtek, Tập đoàn phát triển đô thị PDSI (AFD),… Nhờ đó, dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào Vĩnh Phúc những tháng đầu năm 2017 tiếp tục tăng.

Theo báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, những tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút được 12 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 29,05 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 9 dự án với số vốn tăng 56,41 triệu USD. Về thu hút DDI, Vĩnh Phúc có 7 dự án mới với số vốn đăng ký là 177,439 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn cho 1 dự án với số vốn đăng ký là 470 tỷ đồng.

Tính đến nay, các khu công nghiệp đang thu hút 164 dự án FDI, 42 dự án DDI. Trong đó, có 176 dự án đang hoạt động; 13 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 12 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để đạt chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2017, tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc sớm đưa các khu, cụm công nghiệp vào hoạt động như KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, KCN Chấn Hưng,… sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư lớn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phát triển.