Xác định đơn giá xây dựng tầng hầm làm bằng kết cấu thép tại công trình nhà chung cư

Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2429/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc xác định suất vốn đầu tư công trình nhà chung cư có bố trí thêm bãi đỗ xe tầng hầm làm bằng kết cấu thép.

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6593/SXD-KTXD ngày 02/8/2017 của Sở Xây dựng TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc xác định chi phí đỗ xe tại tầng hầm làm bằng kết cấu thép của nhà chung. Theo đó, ngày 27/7/2017, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1708/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng Hà Nội về việc xác định suất vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nhà cao tầng bố trí thêm bãi đỗ xe cơ khí ở tầng hầm.

Trường hợp dự án nêu trong Văn bản số 6593/SXD-KTXD (dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng có thiết kế tầng hầm làm bằng kết cấu thép với mục đích để xe) có cùng đặc điểm phải tăng thêm chiều cao các kết cấu bê tông tầng hầm để bổ sung thêm sàn bằng kết cấu thép phục vụ mục đích để xe (tương tự như bố trí thêm bãi đỗ xe cơ khí ở tầng hầm) thì có thể vận dụng như hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1708/BXD-KTXD ngày 27/7/2017: Áp dụng suất vốn đầu tư cho công trình nhà cao tầng do Bộ Xây dựng công bố và bổ sung chi phí xây dựng tầng hầm.

Chi phí xây dựng tầng hầm được xác định bằng diện tích sàn xây dựng tầng hầm nhân với đơn giá xây dựng của tầng hầm. Khi xác định đơn giá xây dựng tầng hầm có thể áp dụng cách xác định theo hệ số điều chỉnh của chi phí xây dựng tính trên 01 m2 diện tích sàn xây dựng của công trình cao tầng do Bộ Xây dựng công bố; hoặc căn cứ vào hồ sơ thiết kế được duyệt để tính toán xác định; hoặc vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng tầng hầm của công trình tương tự đã và đang xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội. Theo nguyên tắc này, thì việc tính toán giá trị đơn giá xây dựng bãi đỗ xe kết cấu thép trên cơ sở lập dự toán theo bản vẽ thiết kế để lập tổng mức đầu tư của công trình là phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.