Xây dựng Khu hành chính tỉnh Hải Dương theo hình thức BT

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), không sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Dự án Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.
Xây dựng khu hành chính tỉnh Hải Dương
Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tiếp thu ý kiến các Bộ, chịu trách nhiệm toàn diện làm rõ, quản lý chặt chẽ tài sản nhà nước sử dụng để hoàn vốn cho Hợp đồng BT, lựa chọn nhà đầu tư theo thẩm quyền và thực hiện theo quy định pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn UBND tỉnh Hải Dương thực hiện, bảo đảm chặt chẽ theo quy định pháp luật về đầu tư, về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các quy định liên quan.

Đầu tháng 4/2015, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái Thành Công, huyện Kinh Môn (giai đoạn 1).

Dự án trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Kinh Môn với diện tích giai đoạn 1 là 35,92 ha. Mục tiêu nhằm hình thành khu dân cư đô thị mới có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, khớp nối với hạ tầng khu vực xung quanh; khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu nhà ở và nhu cầu phát triển đô thị của huyện, góp phần từng bước hoàn thiện quy hoạch chung và tiến tới đưa huyện Kinh Môn trở thành thị xã.