Xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới và nâng cấp Quốc lộ 3: Thống nhất các phương tiện được giảm giá

Mới đây, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km75 – Km100 theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).

Về vị trí trạm thu phí hoàn vốn cho dự án, UBND TP Thái Nguyên đồng ý với đề xuất của Bộ GTVT về việc đặt trạm thu phí trên Quốc lộ 3 hiện hữu tại đoạn Km75 – Km82.

UBND TP Thái Nguyên đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với địa phương xác định cụ thể vị trí đặt trạm thu phí, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho những người đóng phí, đề nghị Bộ cho lập và triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Bờ Dậu – Đèo Khế.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ chi 70 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp mặt đường Quốc lộ 37 đoạn Bờ Dậu – Đèo Khế.

Bộ GTVT đã thống nhất với UBND tỉnh Thái Nguyên và nhà đầu tư về việc xây dựng phương án giảm giá dịch vụ đối với các phương tiện của người dân khu vực lân cận trạm. Nhà đầu tư phải thống nhất với các bên liên quan về phương án giảm giá dịch vụ đối với các phương tiện của người dân có hộ khẩu thường trú tại khu vực lân cận trạm trước khi triển khai thu phí dịch vụ.

Dự án có quy mô 2 làn xe cơ giới.
Dự án có quy mô 2 làn xe cơ giới.

Theo báo cáo của nhà đầu tư Cienco 4, Cty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc, Cty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc Việt Nam, nhà đầu tư đã phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND tỉnh Thái Nguyên thống nhất giảm giá dịch vụ cho các phương tiện có hộ khẩu thường trú tại các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa và TP Thái Nguyên. Đồng thời UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy về phương án giảm giá dịch vụ như đã thống nhất với nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Bộ GTVT chưa nhận được văn bản chính thức từ UBND tỉnh Thái Nguyên về phương án giảm giá dịch vụ để xem xét, hoàn thiện thủ tục triển khai thu giá dịch vụ hoàn vốn cho dự án.

Thực hiện chỉ thị của Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chính thức gửi Bộ GTVT về phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đã thống nhất với nhà đầu tư trước ngày 25.11.2017 để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục tiếp theo và tổ chức thu phí trong tháng 12.2017.

Đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh, các huyện có liên quan, TP Thái Nguyên phối hợp với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án thống nhất cụ thể phương tiện được giảm giá dịch vụ theo phương án đã thống nhất. Đồng thời phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước về chủ trương dự án, tránh các hiện tượng tiêu cực.