Xem phong thủy nhà bếp tuổi Dần rước may mắn lộc tài

Xem phong thủy nhà bếp tuổi Dần rước may mắn lộc tài

1. Phong thủy nhà bếp tuổi Bính dần

Những người tuổi Bính Dần sinh năm 1986, mệnh thổ, thuộc Tây tứ mệnh, ngũ hành lộ trung hỏa.

Các hướng tốt dành cho người tuổi Bính dần

– Hướng Đông Bắc: Sinh Khí

– Hướng Tây Bắc: Diên Niên

– Hướng Tây: Thiên Y

– Hướng Tây Nam: Phục Vị

Các hướng xấu dành cho người tuổi Bính dần

– Hướng Đông: Hoạ Hại

– Hướng Bắc: Tuyệt Mệnh

– Hướng Nam: Lục Sát

– Hướng Đông Nam: Ngũ Quỷ

Dựa vào các hướng tốt và xấu này để những gia chủ sinh năm tuổi Bính dần có thể lựa chọn cách bố trí đồ vật trong phòng bếp sao cho tốt và hài hòa hơn.

2. Phong thủy nhà bếp tuổi Canh dần

Những người tuổi Canh dần sinh năm 1950, mệnh thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Ngũ hành Tùng bách mộc.

Các hướng tốt dành cho người tuổi Canh dần

– Hướng Đông Bắc: Sinh Khí

– Hướng Tây Bắc: Diên Niên

– Hướng Tây: Thiên Y

– Hướng Tây Nam: Phục Vị

Các hướng xấu dành cho người tuổi Canh dần

– Hướng Đông: Hoạ Hại

– Hướng Bắc: Tuyệt Mệnh

– Hướng Nam: Lục Sát

– Hướng Đông Nam: Ngũ Quỷ

3. Phong thủy nhà bếp tuổi Giáp dần

Những người tuổi Giáp dần sinh năm 1974, mệnh thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Ngũ hành đại khê thủy tức là nước dưới khe lớn.

Các hướng tốt dành cho người tuổi Giáp dần

– Hướng Đông Bắc: Phục Vị

– Hướng Tây Bắc: Thiên Y

– Hướng Tây: Diên Niên

– Hướng Tây Nam: Sinh Khí

Các hướng xấu dành cho người tuổi Giáp dần

– Hướng Nam: Hoạ Hại

– Hướng Bắc: Ngũ Quỷ

– Hướng Đông: Lục Sát

– Hướng Đông Nam: Tuyệt Mệnh

4. Phong thủy nhà bếp tuổi Nhâm dần

Những người tuổi Nhâm dần sinh năm 1962, mệnh thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Ngũ hành Kim bạch kim tức là vàng pha bạch kim

Các hướng tốt dành cho người tuổi Nhâm dần

– Hướng Đông Bắc: Sinh Khí

– Hướng Tây Bắc: Diên Niên

– Hướng Tây: Thiên Y

– Hướng Tây Nam: Phục vị

Các hướng xấu dành cho người tuổi Nhâm dần

– Hướng Nam: Lục Sát

– Hướng Bắc: Tuyệt Mệnh

– Hướng Đông: Hoạ Hại

– Hướng Đông Nam: Ngũ Quỷ Phong thủy phòng bếp cho người tuổi Dần

5. Phong thủy nhà bếp tuổi Mậu dần

Những người tuổi Mậu dần sinh năm 1998, mệnh thổ. Ngũ hành Thành đầu thổ tức là đất trên thành

Các hướng tốt dành cho người tuổi Mậu dần

– Hướng Đông Bắc: Sinh Khí

– Hướng Tây Bắc: Diên Niên

– Hướng Tây: Thiên Y

– Hướng Tây Nam: Phục vị

Các hướng xấu dành cho người tuổi Mậu dần

– Hướng Nam: Lục Sát

– Hướng Bắc: Tuyệt Mệnh

– Hướng Đông: Hoạ Hại

– Hướng Đông Nam: Ngũ Quỷ

Trên đây là đầy đủ các hướng tốt xấu để những người tuổi dần có thể đặt đúng hướng phong thủy phòng bếp trong gia đình một cách tốt nhất, để mang lại tiền tài, sức khỏe dồi dào cho gia chủ.