Xem tuổi xây nhà hợp cho gia chủ tuổi Hợi trong năm 2018

Xem tuổi xây nhà hợp cho gia chủ tuổi Hợi trong năm 2018

Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2021, 2023, 2024, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên!

Tuổi: Ất Hợi , Mệnh: Sơn đầu hỏa

Năm xem: 2018 – Mậu Tuất

Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Nếu năm xem không phạm cả 3 yếu tố trên thì rất tốt, trường hợp nếu
phạm Tam Tai mà 2 yếu tố còn lại không phạm thì có thể chấp nhận được. Nếu phạm vào 1 trong 2 yếu tố Kim Lâu hoặc Hoang Ốc thì không nên tiến
hành thi công!

Mục đích chọn thời điểm đẹp nhất cho việc xây dựng là để mọi việc được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống trong nhà được ôn hòa, tài lộc vượng thịnh
sau này.

Yếu tố Kim Lâu

Gia chủ tuổi Ất Hợi năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất phạm Kim Lâu Tử.

Nếu bạn thi công năm này thì có thể: Gây tai họ cho con cái gia chủ. Không tốt!

Năm không phạm Kim Lâu gần nhất: 2019, 2021, 2023, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên!

Năm phạm Kim Lâu gần nhất: 2020, 2022, 2024, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên!

Yếu tố Hoang Ốc

Gia chủ tuổi Ất Hợi năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất phạm Hoang Ốc: Lục Hoang Ốc.

Tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được (Lục ốc tạo gia bất khả thành). Không tốt!

Năm không phạm Hoang Ốc gần nhất: 2019, 2020, 2022, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên!

Năm phạm Hoàng Ốc gần nhất: 2021, 2023, 2024, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên!

Yếu tố Tam Tai

Gia chủ tuổi Ất Hợi năm dự kiến: 2018 – Mậu Tuất. Theo quan niệm tuổi Hợi mà gặp năm Tuất thì không bị hạn tam tai!

Năm không phạm Tam Tai gần nhất: 2019, 2020, 2021, bạn nên tìm hiểu năm làm nhà theo những năm trên!

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2025, 2026, 2027, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên!

Kết luận

Như vậy bạn tuổi Ất Hợi dự kiến làm nhà năm 2018 sẽ:

– Phạm Kim Lâu. Không tốt!

– Phạm Hoang Ốc. Không tốt!

– Không phạm Tam Tai. Rất tốt!

Năm 2018 không tốt để bạn tiến hành làm nhà, sửa nhà!

Một số năm tốt để bạn tham khảo làm, nhà sửa nhà như sau: 2019, 2028, 2034, các năm này đều không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai.

Trường hợp bạn bắt buộc phải xây nhà, sửa nhà trong năm 2018 mà không hợp tuổi, thì bạn có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh
năm: 1980, 1976, 1974, 1971, 1962, 1956, 1947, 1944, tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là một biện pháp thiên nhiều về tâm lý, mọi chuyện tốt xấu sẽ vẫn xảy ra với chủ nhà chứ không phải vì mượn tuổi mà xảy ra với người kia.