Yên Lạc, Vĩnh Phúc: Nỗ lực trong công tác xây dựng cơ bản

(Xây dựng) – Xác định công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) gặp rất nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm 2018 với sự quyết tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cùng với sự vận động linh hoạt, tích cực của các cơ quan, đơn vị nên công tác đầu tư XDCB của huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã đạt được những kết quả tốt như: Kịp thời phân bổ các nguồn vốn đúng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đẩy nhanh được tiến độ hoàn thiện công tác quyết toán vốn cho các dự án hoàn thành, rà soát cụ thể được tình hình nợ đọng của các dự án công trình trên địa bàn…


Dự án đường vành đai 3 huyện Yên Lạc.

Năm 2017, huyện Yên Lạc đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch XDCB đề ra. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, giải ngân vốn XDCB của huyện đạt 586 tỷ đồng, đạt 46,5% kế hoạch năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Xây dựng công cộng là 243 tỷ đồng; xây dựng trong dân là 343 tỷ đồng. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư hiệu quả, ngay từ đầu năm huyện đã chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, tăng cường công tác giám sát, thi công, đảm bảo chất lượng công trình, thanh toán vốn theo kế hoạch giao và khối lượng hoàn thành của dự án; chủ động triển khai các dự án mới theo kế hoạch năm 2018. Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm các công trình, dự án dang dở chuyển tiếp năm 2017 sớm đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định an sinh xã hội, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Đối với các trường hợp vướng mắc về GPMB không có khả năng giải quyết, sẽ chuyển vốn cho dự án khác. Đặc biệt, một số công trình và hạng mục khởi công mới có tính cấp thiết, cấp bách thuộc nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, công trình thủy lợi vùng sản xuất tập trung, chỉnh trang hạ tầng đô thị, tạo quỹ đất sạch để đấu giá thu ngân sách Nhà nước…

Có thể nói, đây là một nỗ lực lớn của chính quyền huyện cũng như các thành viên trong ban quản lý XDCB. Mặc dù trong thời gian vừa qua huyện phải đối mặt với những khó khăn như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án chậm tiến độ, một số công trình bị cắt giảm, vốn giải ngân nhỏ giọt, công trình dở dang chưa thể thanh toán.

Để từng bước khắc phục khó khăn, trong XDCB, thời gian tới huyện Yên Lạc sẽ tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp đảm bảo về đích đúng kế hoạch đề ra. Cơ cấu phân bổ vốn hợp lý theo các thứ tự ưu tiên đúng với các quan điểm chỉ đạo của tỉnh và phù hợp với thực tế của địa phương. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công tác quyết toán vốn cho các dự án hoàn thành. Tập trung ưu tiên nguồn lực cho thanh toán nợ đọng các dự án công trình hoàn thành còn thiếu vốn. Đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách đầu tư tiết kiệm, đúng mục đích và đảm bảo đúng các nguyên tắc chỉ đạo của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Cương quyết giải quyết nợ đọng, đình, hoãn, giãn tiến độ và cắt giảm các công trình chưa thực sự cấp bách, cấp thiết.

Với sự nỗ lực của lãnh đạo các cấp, các ngành trong huyện cùng sự tham gia tích cực của người dân, công tác đầu tư XDCB của huyện Yên Lạc trong thời gian qua đã đạt kết quả tốt, đóng góp to lớn trong việc xây dựng Yên Lạc trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp trong thời gian tới.

Trang Lê