Bắc Ninh: Dự án KĐT mới Phúc Ninh bị Thanh tra tỉnh kiến nghị “nóng”

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan có liên quan và UBND TP Bắc Ninh kiểm tra, đề xuất hướng xử lý về đất đã thu hồi và bàn giao cho Tổng Công ty CP Phát triển đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC) để thực hiện dự án KĐT mới Phúc Ninh. Đồng thời tính lại tiền sử dụng đất, phần diện tích đã bàn giao.

Như thông tin Dân Việt đã đưa, tháng 3 vừa qua, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận thanh tra liên quan đến dự án KĐT mới Phúc Ninh tại TP Bắc Ninh. Dự án có diện tích 146,244ha, tổng mức đầu tư ước tính 4.245,5 tỷ đồng do KBC làm chủ đầu tư.

Quy hoạch tổng thể dự án KĐT mới Phúc Ninh.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã giải phóng mặt bằng được khoảng 79ha và được cơ quan có thẩm quyền bàn giao, cắm mốc trên thực địa được khoảng 68ha. KBC mới triển khai thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được khoảng 30% khối lượng công việc của dự án so với tiến độ đầu tư phê duyệt. Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ rõ dự án đến nay vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế.  bac ninh: du an kdt moi phuc ninh bi thanh tra tinh kien nghi “nong” hinh anh 2

Chủ đầu tư mới chỉ thực hiện được khoảng 30% khối lượng công việc tại dự án KĐT mới Phúc Ninh.

Đơn cử như, KBC chưa tích cực trong việc triển khai dự án; một số hạng mục của dự án thực hiện cầm chừng; sự phối hợp của KBC với chính quyền địa phương và các sở, ngành có liên quan trong quá trình triển khai bồi thường, hỗ trợ của dự án còn nhiều hạn chế; chưa chủ động, tích cực thực hiện dứt điểm các cam kết hỗ trợ riêng của Tổng Công ty đối với người dân có đất bị thu hồi.

Các hạng mục đang thi công của dự án chưa được hoàn thành nhiều hạng mục chưa được triển khai; tại thời điểm thanh tra một số hạng mục công trình đang tiến hành thi công khi chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư do hết thời hạn hoạt động của dự án. Không tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư. Công tác lập, lưu trữ hồ sơ đất đai, đầu tư xây dựng của dự án không đầy đủ.

Về mặt công tác quản lý nhà nước, các sở, ngành trong việc kiểm tra, đôn đốc KBC thực hiện dự án chưa thường xuyên, chưa kiên quyết, UBND thành phố Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan chưa có các biện pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị mới Phúc Ninh; công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ dự án đạt hiệu quả thấp.  bac ninh: du an kdt moi phuc ninh bi thanh tra tinh kien nghi “nong” hinh anh 3

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra và chỉ ra hàng loạt tồn tại sai phạm tại dự án KĐT mới Phúc Ninh.

Căn cứ kết quả thanh tra và các quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị UBND tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư lập điều chỉnh dự án đầu tư do dự án đã hết thời hạn hoạt động trình cấp thẩm quyền phê duyệt để tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ và quy mô được điều chỉnh phê duyệt;

Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND TP Bắc Ninh kiểm tra, đề xuất hướng xử lý về đất đã thu hồi và bàn giao cho KBC để thực hiện dự án, nhưng đến nay chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Đồng thời tính lại tiền sử dụng đất, phần diện tích đã bàn giao cho KBC (phần diện tích đã tính tiền sử dụng đất tại Quyết định 2229/QĐ-CT, ngày 23.12.2014 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh);

Giao sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND TP Bắc Ninh hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh cho thống nhất giữa diện tích đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt và diện tích đất đã thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND TP Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ tại dự án đầu tư xây dựng KĐT mới Phúc Ninh. Kiện toàn Hội đồng bồi thường và có triển khai đền bù việc giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại dự án trên…

Ngoài ra, yêu cầu KBC phối hợp với UBND TP Bắc Ninh và các sở, ngành có liên quan tổ chức bồi thường, hỗ trợ dứt điểm diện tích còn lại để thực hiện dự án theo quy định.

Lập hồ sơ điều chỉnh lại dự án đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Lập hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có tâmt qutền điều chỉnh cho thống nhất diện tích đất quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt và diện tích đất đã thu hồi giao cho chủ đầu tư thực hiên dự án đã chậm tiến độ 9 năm này./.