Bắc Ninh kêu gọi đầu tư vào 2 dự án sử dụng đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh đợt 6 năm 2018.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất là Dự án Đầu tư xây dựng Khu phức hợp thương mại Hòa Long với mức đầu tư dự kiến là 96 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án là 0,52 ha, hiện trạng khu đất là đất nông nghiệp, chức năng sử dụng khu đất là làm thương mại, dịch vụ; thời gian thực hiện Dự án là 3 năm. Dự án này đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt danh mục tại Quyết định số 1303/QĐ-SXD ngày 25/9/2017. Tuy nhiên, do điều chỉnh tổng vốn đầu tư nên Dự án được công bố lại.

Thứ 2 là Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Giết mổ lợn với vốn đầu tư dự kiến là 606 tỷ đồng, được xây dựng tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án là 10 ha; hiện trạng khu đất là đất nông nghiệp; thời gian thực hiện Dự án là 2 năm. Dự án do UBND huyện Tiên Du đề xuất.