Bắc Ninh: Dự án chậm tiến độ hơn 10 năm

D.A gồm 3 khu riêng biệt ở 3 thôn (Nam Viên, Nội Viên, Hương Vân) với quy mô hơn 33 nghìn m2 do UBND xã Lạc Vệ làm chủ đầu tư (CĐT).

Tháng 8/2006, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản về việc khảo sát địa điểm lập quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Lạc Vệ. Đến tháng 11/2006, Sở Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Thời điểm thanh tra, CĐT đã triển khai thực hiện xong việc xây dựng HTKT và giao đất cho nhân dân tại khu đất thôn Nội Viên (trước đó năm 2012, D.A ở khu đất này đã được Thanh tra huyện Tiên Du tiến hành thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai; năm 2014, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng đã tiến hành thanh tra công tác xây dựng HTKT. Sau đó, những kiến nghị xử lý đã được các đơn vị thực hiện dứt điểm).

Còn tại khu Hương Vân mới chỉ tổ chức đấu giá toàn bộ khu đất, chưa đầu tư xây dựng xong HTKT.

Riêng khu thôn Nam Viên triển khai D.A chậm, chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng như chưa thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục HTKT của D.A. Đoàn thanh tra khẳng định, quá trình triển khai D.A, CĐT đã không bố trí được kinh phí để thực hiện, dẫn đến D.A triển khai chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm. Do thời gian thực hiện D.A kéo dài nên nhiều chính sách về đất đai của Nhà nước thay đổi, CĐT phải lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đáng lưu ý, tại khu đất thôn Hương Vân, đoàn thanh tra chỉ ra CĐT đã để xảy ra nhiều vi phạm.

Đến thời điểm thanh tra, nhiều hạng mục HTKT còn thi công dở dang: Đường giao thông, trạm biến áp, điện chiếu sáng, hạng mục cây xanh, hào kỹ thuật. Một số hạng mục HTKT của D.A bị chậm tiến độ.

Tổng giá trị khối lượng thi công đã được nghiệm thu, thanh toán lần 1 là hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số nội dung công việc CĐT đã lập hồ sơ thanh toán chưa đúng định mức đơn giá, khối lượng thi công với tổng số tiền hơn 341 triệu đồng.

Về chấp hành nghĩa vụ thuế, đơn vị thi công cũng chưa kê khai xuất hóa đơn giá trị gia tăng phần thanh toán khối lượng thi công HTKT.

Không chỉ thực hiện D.A chậm tiến độ, CĐT còn không thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của D.A; không thiết kế và thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Trước những tồn tại, thiếu sót trên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu UBND xã Lạc Vệ hoàn thiện hồ sơ về xây dựng HTKT khu đất thôn Nam Viên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục thực hiện GPMB và tổ chức thi công các hạng mục theo quy định.

Đôn đốc đơn vị thi công thực hiện dứt điểm các hạng mục dở dang và các hạng mục chưa thi công theo tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, phối hợp với hội đồng GPMB và các cơ quan chuyên môn của huyện tuyên truyền, vận động và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ để thực hiện GPMB dứt điểm khu đất thôn Nam Viên, tăng cường công tác quản lý đất đai tại D.A.

Lập hồ sơ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh thống nhất giữa diện tích đất theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và diện tích đã thu hồi giao cho CĐT thực hiện D.A.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND huyện Tiên Du, UBND xã Lạc Vệ tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với việc thực hiện các D.A trên địa bàn; đôn đốc đơn vị thi công thực hiện kê khai, xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng phần xây dựng HTKT theo quy định.