Bản vẽ autocad một số biệt thự đẹp và hiện đại

Theo yêu cầu của một bạn đọc, mình cung cấp thêm một số mẫu biệt thự file autocad , hy vọng sẽ làm hài lòng các bạn.

đạt trần23:09 Ngày 08 tháng 10 năm 2012 A cho e xin file cad biệt thự này được không? em đang là sinh viên năm 2, hiện tại nhóm e đang chuẩn bị làm một tập hồ sơ và mô hình về biệt thự tự chọn! nếu được thì a cho e xin! e rất thít biệt thự này! cảm ơn a nhiều!

Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 91

Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 92

Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 93


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 94

Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 95


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 96


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 97


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 98


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 99


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 100


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 101


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 102


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 103


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 104


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 105


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 106


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 107


Bản vẽ auto cad biệt thự, mẫu số 108


 

Trả lời