Bản vẽ hồ sơ thiết kế thi công – Toserco Building

Toserco Building

Bản vẽ hồ sơ thiết kế thi công – Toserco Building
Đầy đủ các bản vẽ mặt bằng – mặt đứng – mặt cắt – chi tiết

http://www.mediafire.com/download/u9g7wibfkhkfqnw

Trả lời