Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng trưởng khá

(Xây dựng) – Với những cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Bình Xuyên cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quý I/2018 kinh tế huyện Bình Xuyên duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được củng cố tăng cường và đời sống nhân dân được cải thiện rõ.

Đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng của huyện đạt được những kết quả tốt trong những tháng đầu của năm 2018.

Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, quý I/2018 tính theo giá trị so sánh năm 2010 ước đạt 8.498,15 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ, bằng 1.095 tỷ đồng tính theo giá trị thực tế ước đạt 9.190 tỷ đồng, tăng 15,29% so với cùng kỳ bằng 1.2184 tỷ đồng.

Lĩnh vực xây dựng đã quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất đấu giá 2 dự án (thị trấn Thanh Lãng và xã Phú Xuân), diện tích 7,01ha, quy hoạch giới thiệu địa điểm khu đất đấu giá 2 dự án tại thị trấn Gia Khánh và xã Thiện Kế, diện tích 5,8ha. Nghiệm thu đưa vào sử dụng 5 công trình, tiến hành lập dự án điều chỉnh cụm công nghiệp làng nghề thị trấn Thanh Lãng.

Để hạn chế nợ đọng trong xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm 2018 huyện Bình Xuyên đã tiến hành rà soát, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cho 79 công trình với tổng nguồn vốn 144 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng – xây dựng hạ tầng đất dịch vụ trong quý I/2018 cũng đạt được những kết quả tốt. Công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện chi trả tiền 7 dự án gồm: Tổng diện tích 69.294m2, số tiền 33.041,87 triệu đồng.

Phê duyệt phương án bồi thường 5 dự án gồm: Diện tích 36.190,6m2, số tiền 9.890,666 triệu đồng. Thẩm định phương án bồi thường 3 dự án, diện tích 4.084,5m2, số tiền 1.226,208 triệu đồng. Dự án đã niêm yết phương án bồi thường 9 dự án: diện tích 172.876,3m2, 310 hộ, số tiền 59.373,539 triệu đồng.

Đang thực hiện kiểm kê 4 dự án: Khu công nghiệp Bình Xuyên, đường trục trung tâm Mê Linh, dự án nhà văn hóa công nhân – thị trấn Hương canh; dự án đất đấu giá, giãn dân xã Sơn lôi, Bình Xuyên. Công tác xây dựng đã hoàn thành công tác thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng 7 dự án, đang tiếp tục các dự án đã và đang thi công 14 dự án, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 14 dự án.

Những kết quả đạt được trong thời gian đầu của năm 2018 cũng là tiền đề quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế của huyện Bình Xuyên phát triển tốt trong năm 2018.

Hải Âu