Trong ảnh là các chuyên gia đang tạo hệ thống con lăn bằng cách đặt ống sắt dưới ván gỗ

Các chuyên gia Trung Quốc có thể dịch chuyển tòa nhà 1.700m2
Pin It

Trả lời