Cần xác định thế mạnh để đưa Thái Nguyên phát triển bền vững

Ngày 16/5, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo của tỉnh ủy Thái Nguyên cho thấy, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị qua từng năm. Kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực có sự phát triển bứt phá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm 2016, 2017 đạt 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 68 triệu đồng, gấp 1,3 lần năm 2015. Thu ngân sách nhà nước năm 2017 đạt trên 12 nghìn tỷ đồng… tỉnh phấn đấu tự cân đối thu- chi ngân sách trước năm 2020.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên.

Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 6.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 78.000 tỷ đồng, 129 dự án FDI. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng, đối ngoại ổn định.

Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương được tỉnh triển khai quyết liệt và bước đầu đã có kết quả. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được tỉnh ủy Thái Nguyên cụ thể hóa bằng Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 tập trung lãnh đạo thực hiện theo đúng kế hoạch. Về tinh giản biên chế và giảm đầu mối bên trong các cơ quan đơn vị, tỉnh phấn đấu đến năm 2021 giảm trên 3.000 biên chế, giảm 60 cấp phòng và 2 chi cục; sáp nhập khoảng 70 đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển 4 đơn vị sang công ty cổ phần, giải thể 2 đơn vị.

Kiến nghị với các cấp Trung ương, tỉnh Thái Nguyên mong muốn Trung ương sớm ban hành luật, các quy định, hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW nhất là cơ chế, chính sách cán bộ ở những nơi thực hiện giải thể, sáp nhập để thống nhất tổ chức thực hiện. Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Có cơ chế phân bổ vốn đầu tư, tăng vốn đầu tư cho Đại học Thái Nguyên, Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên và một số dự án…

Tại buổi làm việc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ấn tượng với thành tựu mà Thái Nguyên đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị tỉnh rút ra bài học kinh nghiệm sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Ban Chấp hành TW, đặc biệt là các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính trị, xây dựng cán bộ, phát triển kinh tế – xã hội… thống chính trị.

Đối với thực hiện các Nghị quyết 18 và 19 Hội nghị Trung ương sáu (khóa XII), Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chỉ rõ, Thái Nguyên cần kiên quyết thực hiện. Với vấn đề chưa có luật hoặc chưa có quy định nhưng vượt xa thực tiễn thì tỉnh cần mạnh dạn thực hiện thí điểm sao cho phù hợp có lợi cho dân cho nước, vừa làm vừa hoàn thiện bổ sung mở rộng dần, không nóng vội.  Với những việc còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, tìm ra giải pháp phù hợp để thực hiện. Đặc biệt, tỉnh cần xem xét, đánh giá lại những tiềm năng, thế mạnh để phát triển Thái Nguyên theo hướng bền vững, huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút nhân lực chất lượng cao.

Nhân dịp thăm và làm việc tại Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn công tác đã đến thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, làm việc với Thành ủy thành phố Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc với Thành ủy thành phố Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương kết quả mà đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện sau nửa nhiệm kỳ. Đề nghị, đảng bộ thành phố Thái Nguyên cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt các Nghị quyết đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Trung ương để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các cấp cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết của tỉnh, của Trương ương. Đối với các nghị quyết của Trung ương cần có đề án cụ thể từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở một cách bài bản, không thể làm chung chung. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện sai phạm để xử lý kịp thời và quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, phát triển Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao 100 suất quà cho các hộ nghèo thành phố Thái Nguyên.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2018 kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 11-2016 đến thời điểm kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra thường kỳ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng trong giai đoạn 2015-2020.