Thái Nguyên phấn đấu vượt chỉ tiêu KT-XH

(Chinhphu.vn) – Tỉnh Thái Nguyên tập trung khắc phục khó khăn, phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
Ảnh minh họa

Thông báo số 183/TB-VPCPcho biết, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, tỉnh Thái Nguyên đã đạt 12/19 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, tốc độ phát triển kinh tế của Tỉnh tăng dần đều qua các năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại và dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 68 triệu đồng, tăng gấp 1,3 lần năm 2015, thu ngân sách đạt 12.643 tỷ đồng, vượt trên 5.300 tỷ đồng so với năm 2015, môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện có tiến bộ vượt bậc. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường. Các thành tựu của tỉnh Thái Nguyên góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, tỉnh Thái Nguyên còn nhiều khó khăn với 7/19 chỉ tiêu kinh tế – xã hội còn lại theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Phương Nhi