002119baoxaydung_image001 kientrucvui

Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên: Kiên quyết yêu cầu dừng thi công công trình xây dựng không phép
Pin It