chung_cu_kdt_tan_tay_do_chua_duoc_nghiem_thu_da_ban_giao_su_dung_duoc_3_nam_ctdc kientrucvui

Chung cư KĐT Tân Tây Đô chưa được nghiệm thu đã bàn giao sử dụng được 3 năm
Pin It