Đại Từ: Bàn giao trên 26ha mặt bằng cho các dự án

Từ đầu năm đến nay, huyện Đại Từ đã thực hiện việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho trên 770 hộ dân với tổng kinh phí trên 101 tỷ đồng, bàn giao trên 26ha đất cho các dự án thi công, đảm bảo đúng tiến độ.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vướng mắc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó ưu tiên tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc; bồi thường GPMB dự án mở rộng bãi thải Tây Công ty than Khánh Hòa; Dự án mở rộng phía trước khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7…

Ngoài ra, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Khu dân cư 1A, 1B thị trấn Hùng Sơn; Trường thử công nghệ nhà máy Z131; các dự án điện, dự án đường Cù Vân – An Khánh – Phúc Hà… Qua đó, đã có 13 dự án được triển khai thực hiện.

Hải Hằng