Đảm bảo an toàn các công trình nhà ở, công sở, công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2018

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có Công văn số 2767/SXD-GĐXD về tăng cường đảm bảo an toàn các công trình nhà ở, công sở, công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2018.
Ảnh minh họa

Theo đó, Sở đề nghị các chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố khẩn trương tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão năm 2017; Củng cố, kiện toàn tổ chức của Chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát… trong công tác chỉ huy phòng chống lụt, bão đảm bảo an toàn đối với các công trình do mình làm chủ đầu tư; Rà soát và xây dựng kế hoạch, các phương án phòng chống lụt, bão năm 2018 cụ thể, chi tiết, sát với yêu cầu thực tiễn trên công trường; Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến mưa, lũ, bão; Kịp thời kiểm tra, bổ sung phương án sát với thực tế, khả thi, đảm bảo chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả với mọi diễn biến của lụt bão. Chỉ đạo các nhà thầu chủ động bố trí kinh phí, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, các điều kiện đảm bảo để thực hiện phương án phòng chống thiên tai, lụt, bão theo phương châm 4 tại chỗ; Tổ chức tập huấn, triển khai các phương án bảo đảm kịp thời xử lý các sự cố do lụt, bão gây ra ngay từ giờ đầu.

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở – Sở Xây dựng Kiểm tra, rà soát để phát hiện các khiếm khuyết của công trình đang sử dụng gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình trong mùa mưa bão; Đối với các công trình nhà cao tầng có tầng hầm phải có biện pháp chống ngập tầng hầm; Tổ chức kiểm tra, rà soát lại hoạt động của các máy móc, thiết bị nhằm đảm bảo cho việc bơm tiêu nước trong tầng hầm, công tác an toàn sử dụng điện, công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy trong tầng hầm; Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở đôn đốc, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội lập danh sách nhà xuống cấp, lập phương án sửa chữa, phương án phòng chống và chuẩn bị địa điểm di chuyển nhân dân khi công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm do mưa bão xảy ra.

Các Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hà Nội: Công trình dân dụng và công nghiệp; Công trình giao thông; Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công trình văn hóa và xã hội; Công trình cấp thoát nước và môi trường: Xây dựng kế hoạch thi công trong mùa mưa bão, đảm bảo chất lượng, an toàn. Phải có phương án đảm bảo an toàn các vật tư, vật liệu, các nhà kho, các sản phẩm, bán thành phấm xây dựng và vật liệu dễ hư hỏng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra; Có phương án cụ thể cho công trình đang thi công và phải chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực, phương tiện và thiết bị vật tư phòng chống mưa bão, thực hiện diễn tập tình huống và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”.