Điều chỉnh cục bộ QHXD vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1.Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ QHXD vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Lý do, mục tiêu, nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch:

Điều chỉnh cục bộ QHXD vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên nguyên tắc không làm thay đổi phạm vi, quy mô và tính chất quy hoạch vùng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh phê duyệt. Chỉ điều chỉnh cục bộ và bổ sung tính chất, vị trí làm căn cứ quản lý và triển khai đầu tư xây dựng một số khu chức năng công nghiệp, du lịch, dịch vụ và một số đoạn giao thông với lý do:

– Theo Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 yêu cầu mật độ xây dựng tại bãi sông Hồng (khu vực ngoài đê tả sông Hồng) không vượt quá 5%. Do vậy cần rà soát và điều chỉnh tính chất quy hoạch KCN Vĩnh Thịnh thành chức năng du lịch cho phù hợp với mật độ xây dựng và đảm bảo khả năng thoát lũ.

– Rà soát một số nội dung quy hoạch các khu vực phát triển công nghiệp, du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp định hướng phát triển tỉnh Vĩnh Phúc theo đồ án Điều chỉnh QHXD vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016.

– Rà soát, cập nhật chính xác vị trí các khu công nghiệp và hướng tuyến các đoạn đường của vùng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở đã được xác định cụ thể tại các đồ án QHPK, QHCT.

Quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian