kientrucvui_123_resize

Điều chỉnh cục bộ QHXD vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Pin It