(Download)_ Nhà 5,4m×5,7m bản vẽ 4 tầng 2 mặt tiền

(Download)_ Nhà 5,4m×5,7m bản vẽ 4 tầng 2 mặt tiền

Hồ sơ xin phép + Kiến Trúc + Kết Cấu + Điện + Nước

Link tải về: http://www.mediafire.com/download/ab2nn51tv11v4i1

Chú ý: Mật khẩu (pass) sử dụng cho tất cả các file: kientrucvui

4

Trả lời