(Download)_ Nhà 7m×5m full bản vẽ 4 tầng 3 mặt tiền

(Download)_ Nhà 7m×5m full bản vẽ 4 tầng 3 mặt tiền

Hồ sơ xin phép + Phối cảnh + Kiến Trúc + Kết Cấu + Điện + Nước

Link tải về: http://www.mediafire.com/download/mdth5de3o5xhd5s

Chú ý: Mật khẩu (pass) sử dụng cho tất cả các file: kientrucvui

6

Trả lời