a4 kientrucvui

ENTERNEWS.VN Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, không thể đánh đổi môi trường sống lấy phát triển kinh tế, Bắc Ninh cần quan tâm đến môi trường, khí thải, nước thải… tại các nhà máy, khu CN, làng nghề.
Pin It