Giải quyết bài toán về vị trí đặt bàn thờ Căn hộ Ecopark

Căn hộ Ecopark có chất lượng thiết kế và thi công tương đối cao. Thế nhưng đối với mỗi một gia đình cụ thể thì thiết kế chung của dự án lại có những điểm chưa được hoàn thiện. Ví dụ như những gia đình mua căn hộ B Ecopark sẽ phải giải quyết bài toán về vị trí đặt bàn thờ, về không gian tiền sảnh và về khai thác tốt hơn diện tích của khu phòng khách. Tất cả những điều này chưa được giải đáp trong căn hộ mẫu của dự án.

Trả lời