Hải Dương phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2030

Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3962/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030.

                                                                    

Ảnh Minh họa

  Mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị là làm cơ sở để lập chương trình phát triển cho từng đô thị, lập đề án nâng loại đô thị; thành lập đô thị mới, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Theo Chương trình phát triển đô thị được phê duyệt, giai đoạn từ 2017 – 2020,tỉnh Hải Dương nâng cấp một số đô thị và thành lập mới thị trấn, mở rộng ranh giới hành chính đô thị; nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 33,98%; giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục nâng cấp một số đô thị và thành lập mới thị trấn, mở rộng ranh giới hành chính đô thị; nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 46,13%; giai đoạn 2026 – 2030 tiếp tục nâng cấp một số đô thị và thành lập mới thị trấn, mở rộng ranh giới hành chính đô thị, hoàn chỉnh hệ thống đô thị phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nâng tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt 51,84%.

Chương trình phát triển đô thị cũng đề ra các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị cần đạt được đến năm 2030 trên lĩnh vực dân số, chất lượng đô thị, hạ tầng xã hội đô thị. Cụ thể là:

Về chất lượng đô thị đến năm 2030: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29 m2/người, nhà ở kiên cố đạt 85%; Tỷ lệ đất giao thông đô thị loại I, loại II đạt trên 25%; loại III, IV, V đạt 20% đất xây dựng đô thị trở lên. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị loại I, II, III đạt trên 20%; loại IV, V đạt khoảng 10% trở lên.  Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch tại các đô thị loại I đến loại IV đạt 100%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 lít/người/ngày đêm;  đô thị loại V đạt 90%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 100 lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ thất thoát nước dưới 15%. Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 80% diện tích lưu vực; tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đạt 70% trở lên; 100% các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%; Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 90%; chất thải rắn, khu công nghiệp, chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm tại các đô thị loại I đến loại II đạt 100%; các đô thị loại III, loại IV, loại V đạt 90% chiều dài các tuyến đường chính và 85% chiều dài đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng.Đất cây xanh đô thị đạt bình quân khoảng 12 m2/người; trong đó đất cây xanh công cộng khu vực nội thị khoảng 5 m2/người.

Về lộ trình phát triển đô thị đến năm 2030 thực hiện theo 03 giai đoạn:

 Giai đoạn 2016 – 2020, Hệ thống đô thị tỉnh Hải Dương có 20 đô thị, gồm: Nâng cấp lên đô thị loại I cho Thành phố Hải Dương, loại IV cho Thị trấn Kẻ Sặt, Thị trấn Gia Lộc. Thành lập mới đô thị loại V cho 07 đô thị trên cơ sở nâng cấp các xã nông thôn, gồm: Vĩnh Hồng, Hưng Thịnh, (huyện Bình Giang), Gia Tân, Phương Hưng (huyện Gia Lộc), Đoàn Tùng (huyện Thanh Miện), Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ), Thanh Quang (huyện Nam Sách).

Giai đoạn 2021-2025, Hệ thống đô thị tỉnh Hải Dương có 40 đô thị, gồm: Nâng cấp lên  đô thị loại III cho Thị xã Kinh Môn, loại IV cho các các Thị trấn:  Lai Cách, Phú Thái, Ninh Giang, Nam Sách, Thanh Miện. Thành lập mới đô thị loại V cho 20 đô thị đô thị trên cơ sở nâng cấp các xã nông thôn, gồm Tân Hồng, Thái Học, Thúc Kháng, Vĩnh Tuy (huyện Bình Giang); Tân Trường (huyện Cẩm Giàng); Đoàn Thượng, Gia Khánh, Gia Hòa, Toàn Thắng (huyện Gia Lộc); Cộng Hòa, Kim Anh (huyện Kim Thành); An Lâm, Quốc Tuấn (huyện Nam Sách); Đồng Tâm, Nghĩa An, Vĩnh Hòa (huyện Ninh Giang);  Hồng Lạc (huyện Thanh Hà); Tứ Cường (huyện Thanh Miện); Kỳ Sơn, Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ).

Giai đoạn 2026-2030, Hệ thống đô thị tỉnh Hải Dương có 58 đô thị, gồm: Nâng cấp lên đô thị loại II cho Thị xã Chí Linh, loại IV cho 3 Thị trấn Cẩm Giàng, Thanh Hà, Tứ Kỳ.Thành lập đô thị mới cho 18 đô thị loại V gồm: Long Xuyên (huyện Bình Giang); Cẩm Điền, Cẩm Phúc, Lương Điền (huyện Cẩm Giàng); Quang Minh (huyện Gia Lộc); Lai Vu, Phúc Thành (huyện Kim Thành); Nam Hồng, Nam Trung (huyện Nam Sách); Tân Hương, Văn Hội (huyện Ninh Giang); Cẩm Chế, Thanh Cường, Thanh Khê (huyện Thanh Hà); Cao Thắng, Lam Sơn (huyện Thanh Miện); Dân Chủ, Văn Tố (huyện Tứ Kỳ).