Hải Dương: Vướng mắc trong cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại các đô thị mới

(Xây dựng) – Tại điểm e, khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 quy định: “Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”, thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các hộ dân xây dựng nhà ở trong các khu đô thị mới đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trên của Luật Xây dựng vẫn phải xin giấy phép xây dựng, nên có nhiều ý kiến thắc mắc.

Theo UBND TP Hải Dương, trên địa bàn thành phố có nhiều khu đô thị mới, khu dân cư mới có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được duyệt, nhưng không có thiết kế đô thị. Vì vậy thành phố không xác định được các công trình nhà ở riêng lẻ thuộc khu đô thị mới có được miễn cấp phép xây dựng hay không, nên phải chờ hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

Khi một số địa phương có ý kiến thắc mắc, Sở Xây dựng Hải Dương cũng tỏ ra lúng túng. Bởi có ý kiến cho rằng “Nhà ở thuộc dự án… theo điểm e nói trên của Luật Xây dựng” là nhà ở phải có thiết kế cơ sở và chi phí xây dựng phải được tính toán trong tổng mức đầu tư của dự án, do chủ đầu tư cấp I hoặc thứ cấp xây dựng, sau đó mới chuyển nhượng và bán lại nhà cho các hộ dân. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng: “Nhà ở thuộc dự án… theo điểm e của Luật Xây dựng” chỉ cần nằm trong ranh giới dự án xây dựng, kể cả nhà ở riêng lẻ do hộ dân tự xây dựng (không nhất thiết phải do chủ đầu tư cấp I hoặc thứ cấp xây dựng).

Vậy với các khu đô thị mới, khu dân cư mới, các chủ đầu tư chỉ hoàn thiện cơ sở hạ tầng rồi chuyển nhượng đất nền cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở, thì các hộ dân này có phải xin cấp phép xây dựng không? Với các hộ dân thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng, khi xây dựng nếu có nhu cầu điều chỉnh thiết kế so với bản vẽ thiết kế mẫu thì có được phép hay không ? Nếu được phép điều chỉnh thì các hộ dân có phải thỏa thuận phương án kiến trúc với cơ quan có thẩm quyền hay không?…

Vậy là vấn đề bị bế tắc. Dân hỏi thành phố, thành phố hỏi tỉnh, tỉnh lại phải chờ xin hướng dẫn của cấp trên và không biết phải chờ đến bao giờ thì mới có quan điểm chính thức về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng mới.