Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 ngành xây dựng

Ngày 05/01/2018, Sở Xây dựng đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành xây dựng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Giang, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở; các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Giang cùng toàn thể lãnh đạo và công chức các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng.

 

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện của ngành xây dựng năm 2017, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong không khí thi đua thực hiện những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của ngành giai đoạn 2016-2020, ngành xây dựng đã tích cực xây dựng kế hoạch của ngành phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Việt Phong – Phó Giám Sở thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác ngành xây dựng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị cũng đã nghe một số tham luận của các phòng, đơn vị trực thuộc đóng góp, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và nguyện vọng thiết thực trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Giang, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở đã có những đánh giá khách quan về những tồn tại, hạn chế, những kết quả mà ngành xây dựng tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2017; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ, chỉ tiêu mà ngành xây dựng cần thực hiện và đạt được trong năm 2018 như: Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức; công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác thẩm định thiết kế – dự toán; cải cách thủ tục hành chính, quản lý quy hoạch, hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị… đồng thời cũng nhấn mạnh cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm.
Tại Hội nghị, đại diện Công đoàn Ngành đã phát động phong trào thi đua năm 2018, một số tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được nhận Danh hiệu chiến sỹ thi đua, Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng./.