Hướng dẫn quy trình lát hè bằng đá tự nhiên

Theo đó, trong quá trình lát đá vỉa hè, các đơn vị phải thực hiện nghiêm ngặt các bước như chuẩn bị lớp nền, đá lát, vật liệu gắn kết, dụng cụ lát, tiến hành lát, làm đầy mạch lát, bảo dưỡng mạch lát đá. Nhà thầu thi công có trách nhiệm thiết kế biện pháp thi công và trình chủ đầu tư chấp thuận.

Do đặc thù thi công lát hè với mặt bằng dàn trải, chủ yếu vào ban đêm, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu nhà thầu giám sát cần tăng cường nhân lực kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên. Đồng thời, lưu ý các chủ đầu tư dự án, khi kết thúc một giai đoạn thi công phải được kiểm tra, nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo. Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan (tổ dân phố, chính quyền địa phương…) bảo quản, gìn giữ chất lượng sản phẩm ngay sau khi lát hè. Ngoài ra, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng vật liệu lát hè có trách nhiệm bảo hành công việc do mình thực hiện, sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư, sử dụng công trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành và phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc bảo hành…