Tăng cường hiệu lực công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có Công văn số 2700/SXD-QLN về tăng cường hiệu lực công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ảnh minh họa

Theo đó, Sở đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức tập huấn Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư cho Chủ đầu tư, Ban quản trị và các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư và công tác phòng cháy chữa cháy.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương trong việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị nhà chung cư, bàn giao hồ sơ nhà chung cư, xác định diện tích chung, riêng, bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2% cho Ban quản trị.

Chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi Chủ đầu tư không thực hiện và tổ chức Hội nghị nhà chung cư không thành công theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn.

T.Quang