KẾT QUẢ THI TUYỂN Phương án quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt duyệt kế hoạch, quy chế, kinh phí thi tuyển phương án quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc; Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt nhiệm vụ thi tuyển phương án quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc; Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt danh sách hội đồng thi tuyển phương án quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức Thi tuyển phương án quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 2407/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thi tuyển phương án quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc công trình Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Kết quả xếp hạng các phương án dự thi theo bảng sau:

     STT Mã số phương án dự thi Đơn vị tư vấn thực hiện Điểm số Xếp hạng

1

ELP00 Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa

89,8

B

2

YMM25 Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

75,5

B

3

NNH01 Viện Nhà ở và Công trình công cộng –  Viện Kiến trúc Quốc gia

54,9

C

4

VKT01 Viện Kiến trúc Quốc gia

44,4

D

Phương án dự thi được lựa chọn để triển khai dự án ĐTXD công trình Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc: Phương án dự thi có mã số ELP00 do Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa thực hiện.

Một số hình ảnh của Phương án ELP00:

Hình ảnh mặt bằng tổng thể công trình

Hình ảnh phối cảnh tổng thể công trình

Mặt bằng tầng trệt công trình

Mặt bằng tầng 1 công trình

Mặt bằng tầng 2 công trình

Mặt bằng tầng 3 công trình

Một số hình ảnh phối cảnh minh họa