Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Địa điểm, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch:

3.1. Địa điểm: Tại phường Liên Bảo, phường Khai Quang, phường Đống Đa và xã Định Trung – Thành phố Vĩnh Yên; thị trấn Gia Khánh, xã Quất Lưu, xã Tam Hợp và xã Hương Sơn – huyện Bình Xuyên; xã Kim Long – huyện Tam Dương.

3.2. Phạm vi ranh giới:

– Phía Bắc giáp đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giáp phân khu D1);

– Phía Nam giáp đường sắt Hà Nội – Lào Cai (giáp phân khu A4);

– Phía Đông giáp ĐT302 (giáp phân khu C4);

– Phía Tây giáp đường QL2B (giáp phân khu A1).

3.3. Quy mô:

– Quy mô diện tích lập quy hoạch: 23.263.500 m2 (2.326,35 ha).

– Quy mô dân số: 75.500 người (tăng thêm 500 người so với nhiệm vụ thiết kế; trong đó, dân số hiện trạng năm 2015 là 36.980 người).

– Quy mô cấp đô thị: Áp dụng tiêu chuẩn đô thị loại I (theo QHCXD đô thị Vĩnh Phúc được phê duyệt).

4. Tính chất:

– Là một phân khu trong cơ cấu quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, với các chức năng chính gồm: Trung tâm chính trị – hành chính, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, dịch vụ thương mại, phát triển nhà ở, công nghiệp và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của tỉnh Vĩnh Phúc;

– Có các đường giao thông cấp quốc gia đi qua: Đường QL2, QL2B, đường cao tốc Nội Bào – Lào Cai, đường sắt Hà Nội – Lào Cai;

– Tập trung nhiều cơ sở quốc phòng, an ninh quan trọng.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât

Phối cảnh tổng thể

Một số hình ảnh thiết kế đô thị