1524735354-img20180424151733 kientrucvui

Kim Thành- Hải Dương: Lấp sông Tiêu Úng, phân lô bán đất trái phép?
Pin It