Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) – Việc đưa nội dung xây dựng nông thôn mới (NTM) trở thành nhiệm vụ chính trị, thường xuyên đã được các cấp ủy và chính quyền tại Lập Thạch (Vĩnh Phúc) rất quan tâm. Trong đó, công tác tuyên truyền luôn được thực hiện trên cả chiều rộng và chiều sâu.

 

Sửa chữa, nâng cấp đường nông thôn tại Lập Thạch (Ảnh: P.V)

Theo Báo cáo của Huyện ủy Lập Thạch, công tác tuyên truyền trong việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện thường xuyên và liên tục trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm mục tiêu làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là hiểu vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM để từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội huyện đã tổ chức triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng, đa dạng, phong phú, sáng tạo về hình thức, chú trọng vào số lượng và chất lượng thông tin về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, làm rõ được yêu cầu cấp thiết, những đặc trưng, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp huy động nguồn lực và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM góp phần lớn vào việc thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí.

Đặc biệt, trong tuyên truyền, vận động luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình tuyên truyền, trong đó chú trọng đến loại hình tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện, cấp cơ sở. Công tác tuyên truyền được tổ chức ở mọi lúc mọi nơi và bất cứ trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng có thể tuyên truyền được vì hàng ngày đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở sinh sống và làm việc cùng với nhân dân, hiểu rõ các phong tục, tập quán, trình độ nhận thức của bà con nhân dân. Ngoài ra, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được khai thác, phát huy triệt để. Các chuyên mục NTM trên hệ thống Đài Phát thanh cấp huyện, cấp xã, trên Bản tin Lập Thạch, Cổng thông  tin điện tử huyện, pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp,… đã chuyển tải một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời, nhất là các điển hình tiên tiến; các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các địa phương trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, ban hành các văn bản chỉ đạo của huyện và cấp phát các tài liệu của Trung ương, của tỉnh đầy đủ về tới các xã như: sổ tay xây dựng NTM; Thông tư liên bộ số 26 của Liên bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT); các bản tin giới thiệu mô hình NTM, cấp 35.492 tài liệu tuyên truyền NTM đến từng hộ dân trong toàn huyện; 8.213 bản tin xây dựng NTM tới các xã.

Có thể khẳng định rằng, công tác tuyên truyền đã tạo sức lan toả đến tận cơ sở, được người dân đồng tình hưởng ứng. Thông qua công tác tuyên truyền đã làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trở thành những mô hình tiêu biểu, đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Đến tháng 11/2011, 18/18 xã đã hoàn thành xong quy hoạch và công khai tại trụ sở UBND xã, các nhà văn hóa (NVH) thôn. Các xã thực hiện niêm yết công khai quy hoạch theo đúng hướng dẫn của tỉnh. Hết tháng 12/2011, 18/18 xã đã hoàn thành việc lập đề án xây dựng NTM được UBND huyện ra quyết định phê duyệt. Về giao thông đường trục xã, liên xã 18 xã có tổng số 197,824 km, đã cứng hóa được 177,394km đạt 89,67%, đến nay có 16/18 xã đạt tiêu chí; về thủy lợi toàn huyện hiện có 285,2 km kênh mương loại 3, đã cứng hóa được 182 km đạt 63,8%.

Nhìn chung, hệ thống thủy lợi của huyện cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. 18/18 xã đạt tiêu chí theo đánh giá của Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc. Hệ thống điện của các xã cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, toàn bộ 103 trạm biến áp của 18 xã trong huyện đã đạt chuẩn, hệ thống đường dây hạ thế mới được cải tạo nâng cấp từ dự án điện RE II. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%. Đến nay, 18/18 xã trong huyện đều đạt tiêu chí điện. Về trường học 18 xã có: 19/20 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt 90%, 22/23 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 95,65%, 16/17 trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Về cơ sở vật chất văn hóa18/18 xã đã quy hoạch khu trung tâm văn hóa xã đủ diện tích từ 10.000m2 trở lên, 16/18 xã đạt tiêu chí… Kinh tế được nâng lên thu nhập bình quân khu vực nông thôn của 18 xã là 24 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 4,88% (năm 2016); Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên bình quân chung của toàn huyện đạt 94%. Về y tế tỷ lệ người dân nông thôn tham gia các loại hình bảo hiểm y tế bình quân chung của 18 xã là 71%; Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư tăng cường, đời sống vật chất văn hóa, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, toàn huyện hiện có 65% số thôn đạt tiêu chuẩn thôn làng văn hoá 5 năm liên tục; Công tác môi trường được đảm bảo, toàn huyện có 94% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 76,36% số hộ có đủ 3 công trình sinh hoạt; Hệ thống tổ chức chính trị xã hội ổn định, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, 18/18 xã đạt tiêu chí.

Với việc làm tốt công tác tuyên truyền, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, có nhiều đóng góp về tiền của, hiến đất, hiến tài sản, công sức để thực hiện thành công chương trình ở mỗi địa phương trên địa bàn huyện. Trong 6 năm triển khai xây dựng NMT, trên địa bàn huyện Lập Thạch đã hơn 80 tập thể và 90 cá nhân được UBND huyện Lập Thạch khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền xây dựng NTM với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn, trong thời gian tới, trên địa bàn huyện Lập Thạch, lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” trong đó tập trung tuyên truyền các chủ đề trọng tâm như huy động các nguồn lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn nhất là vùng khó khăn để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập và những phần việc cơ sở, người dân phải thực hiện.

Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực các cấp, chủ yếu là ở cấp xã để cán bộ nhận thức cơ bản, cốt lõi của xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Từ đó có thể thực hiện nhanh chóng và bền vững các tiêu chí NTM theo quy định. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ngoài tuyên truyền trên Đài Phát thanh cấp huyện, cấp xã các phòng, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tổ chức tuyên truyền trong toàn thể hội viên và thông qua hội viên tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Tăng cường thời lượng phản ánh tin, bài viết về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của các tổ chức, đặc biệt là những bài nêu cách làm hay, mới, sáng tạo, hiệu quả vừa đẩy mạnh, vừa tạo sự lan tỏa sâu rộng các mô hình tiêu biểu “Dân vận khéo” trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Kịp thời tổng kết biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa với việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài huyện./.