Liên danh Xây dựng 179 – Vũ Thịnh được chỉ định thầu dự án BT gần 136 tỷ đồng

(BĐT) – UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 850/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức BT. Nhà đầu tư trúng thầu dự án BT này theo hình thức chỉ định thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng 179 – Công ty TNHH Vũ Thịnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 135,8 tỷ đồng, do Liên danh Công ty CP Xây dựng 179 – Công ty TNHH Vũ Thịnh lập Đề xuất Dự án. Theo UBND tỉnh Bắc Giang, sở dĩ Dự án được chỉ định thầu cho nhà đầu tư do chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển. Địa điểm thực hiện Dự án là huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhà nước sẽ không tham gia góp vốn đầu tư vào Dự án; Liên danh nhà đầu tư trúng thầu Dự án sẽ nộp vào ngân sách nhà nước hơn 21 tỷ đồng.

Bích Thảo