33120790_1014872388681658_882608920265228288_n_1 kientrucvui

Lương Tài – Bắc Ninh: “Vòng vo” vụ dân tố trường mầm non xây dựng lấn chiếm đất!
Pin It