Ngành Xây dựng Bắc Ninh: Những thành tựu to lớn trên con đường phát triển và hội nhập

(Xây dựng) – 60 năm qua (29/4/1958 – 29/4/2018), ngành Xây dựng Việt Nam đã dầy công xây dựng nên truyền thống vẻ vang của mình, trong đó có phần đóng góp quan trọng của ngành Xây dựng Bắc Ninh.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh về đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh.

Ngày 29/4/1958, theo Nghị quyết của kỳ họp thứ VIII Quốc hội khóa I do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa đã quyết định thành lập Bộ Kiến trúc – nay là Bộ Xây dựng. Từ đó đến nay, ngày 29/4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Xây dựng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành Xây dựng (Hà Bắc trước đây) và Bắc Ninh ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước.

Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh đến nay, ngành Xây dựng Bắc Ninh đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh xây dựng Bắc Ninh từ xuất phát điểm rất thấp vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, có kinh tế – xã hội phát triển trong tốp dẫn đầu cả nước.


Ông Nguyễn Nhân Chiến

Sở Xây dựng đã tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả quan trọng. Từ công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, công trình công cộng; từ phát triển nhà ở đến khu đô thị; từ sản xuất vật liệu xây dựng đến thị trường kinh doanh; từ chất lượng thiết kế đến chất lượng công trình, phát triển khoa học – công nghệ xây dựng… đều được triển khai đồng bộ với quy mô và tốc độ ngày càng lớn, làm nên nhiều thành tựu để có được hình ảnh Bắc Ninh như ngày hôm nay.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của ngành Xây dựng Bắc Ninh trong suốt 60 năm qua đặc biệt trong hơn 20 năm tái lập tỉnh.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định mục tiêu chung của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới đó là “Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành TP trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI theo hướng văn minh hiện đại”. Để đạt được mục tiêu đó, cần có sự cố gắng phấn đấu, phát huy tối đa mọi nguồn lực của các cấp, các ngành, trong đó có vai trò quan trọng của ngành Xây dựng Bắc Ninh cần tập trung cao vào những nhiệm vụ sau:

Một là: Nâng cao chất lượng tất cả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng. Coi trọng công tác cải cách hành chính, một cửa liên thông, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong toàn ngành. Quan tâm nghiên cứu và học tập có chọn lọc những phương pháp làm việc khoa học tiến bộ và cách quản lý hiệu quả của DN nước ngoài, DN đầu tư trên địa bàn.

Hai là, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nông thôn với phương châm gắn chương trình Xây dựng nông thôn mới với chương trình Phát triển đô thị.

Ba là, tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch với tầm nhìn dài hạn; tăng cường quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình công cộng; phát triển nhiều khu đô thị chất lượng cao; phát triển nhà ở chung cư, nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở công nhân với mô hình tòa nhà cao tầng đa chức năng.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng với mọi nguồn vốn,… Tất cả những nhiệm vụ đó đều nhằm nâng cao chất lượng phát triển đô thị theo hướng “Hiện đại, văn minh, sinh thái, thông minh và bền vững”; rút ngắn tiến trình phát triển đô thị với mục tiêu phấn đấu tỉnh trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm của ngành Xây dựng Việt Nam, phát huy kết quả đạt được trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển của tỉnh, ngành Xây dựng Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức mới, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, phấn đấu cùng với đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp văn minh.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của ngành Xây dựng Bắc Ninh trong suốt 60 năm qua đặc biệt trong hơn 20 năm tái lập tỉnh.

Nguyễn Nhân Chiến